Fundacja ZIELONE DOMY

ul. Boy'a Żeleńskiego 2 m 35, 00- 621 Warszawa

Fundacja Zielone Domy

O fundacji:

„Zielony Dom” został stworzony we Francji, jako miejsce spotkania rodziców/opiekunów i dzieci w wieku 0 - 4 lata z zespołem osób doświadczonych w pracy z najmłodszymi dziećmi.

Polska Fundacja „Zielone Domy” istnieje od 1995 r. a jej celem jest działalność profilaktyczno - terapeutyczno - wychowawcza, ukierunkowana na wszechstronny rozwój dzieci. Ten cel Fundacja Zielone Domy realizuje poprzez szeroko zakrojona akcję psychoedukacyjną i tworzenie w Polsce placówek (pod nazwą „Słoneczny Dom”), w których spotykają się dzieci i ich rodzice z innymi dziećmi i ich opiekunami.

Główny nurt pracy członków Fundacji opiera się na koncepcji psychologii dynamicznej wypracowanej przez Panią Francoise Dolto, pediatrę i psychoanalityka francuskiego, twórczynię pierwszego Zielonego Domu w Paryżu. Według niej i większości psychologów najważniejsze cechy osobowości człowieka kształtują się w pierwszych latach życia. W tym wieku należy dzieciom zapewnić optymalne warunki emocjonalne i społeczne, aby mogły uruchomić cały potencjał rozwojowy. W coraz bardziej monogamicznych rodzinach małe dzieci i ich matki nie mają towarzystwa, które mogłoby stanowić grupę odniesienia i wsparcia. Personel placówki może służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się, gdy na świat przychodzi dziecko.

Działalność psychoedukacyjna to konferencje z udziałem międzynarodowej kadry specjalistów, wydawnictwa książkowe i referaty, a także szkolenia personelu.

Pani Prezes Wanda Albińska opowiada o Fundacji w programie Zwyczajni Niezwyczajni.